De Stadserven voert structureel overleg met een vertegenwoordiging van pachters via de Pachtersraad. Hierin zitten afgevaardigden van de Kampereilander Pachtersbond en LTO-Noord. De Pachtersraad geeft op hoofdlijnen gevraagd of ongevraagd advies aan de directie over het beleid van de Stadserven.

De Pachtersraad bestaat uit Ton Leijten (vz), Henk Jan ten Hove, Antoon Kanis, Jan Groen, Willem-Jan Visscher en Lück Duitman.