De Stadserven beheert zijn kostbare, historische gronden conform de beleidskaders van de gemeente Kampen en op basis van vier statutaire hoofddoelstellingen:

  • geen vervreemding van het eigendom (erfgoed der vaderen)
  • behalen van een redelijk rendement
  • zorg voor natuur en landschap
  • voeren van het pachtbeleid

Beheer in balans
Naast de instandhouding van het bezit van de gronden richt de beheerstaak van de Stadserven zich op een duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzaam in de betekenis van economisch én ecologisch gezond, binnen een kwalitatief aantrekkelijke omgeving waar mens en dier zich thuis voelen. Dat vergt een voortdurende balans in de afstemming tussen de belangen van pachters en bezoekers en die van natuur en landschap.

In de praktijk betekent dit dat de Stadserven streeft naar een optimale bedrijfsstructuur voor de pachtbedrijven, in combinatie met het behouden en versterken van de grote culturele, landschappelijke en natuurhistorische waarden van het Kampereiland.