Algemene historie

De Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel omschrijft de geschiedenis van de stad Kampen en de IJsseldelta. Ook de algemene historie van het Kampereiland is nauwgezet beschreven en te zien in het Stedelijk Museum te Kampen.

Geschiedenis Kampereiland

Stedelijk Museum Kampen

 

Kopie van Stadserven Ben Jan Netjes A3A2675

Bezienswaardig

In Museumboerderij ‘Erf29’ maakt u kennis met het boerenleven op Kampereiland, zoals dat ongeveer honderd jaar geleden gebruikelijk was. Het museum is gevestigd in een terpboerderij uit de 19e eeuw, van het Saksische Halletype. Dit erf werd in 1444 voor het eerst verpacht.

 

Tot het midden van de vorige eeuw woonden in de binnenstad van Kampen stadboeren. Het waren voornamelijk ‘koeboeren ‘die hun koeien buiten de stad weidden, onder andere op het Kampereiland in het gebied tussen Seveningen en de Nesweg. Een koe in het straatbeeld was dus de normaalste zaak in Kampen. Nieuwsgierig geworden? Loop dan binnen bij Museum de Stadsboerderij.

 

 

 

museumboerderij en oogstfeest

 

 

Erfnummers

De eerste acht erven op het Kampereiland zijn omstreeks 1432 voor het eerst door de stad Kampen verpacht. Elk nieuwe erf kreeg zijn eigen erfnummer. Momenteel worden ruim 100 erven in pacht uitgegeven door de Stadserven. Auteur en oud-pachter Geuje van der Linde rondde in 2013 zijn honderdste historische erfbeschrijving af. Elk kwartaal verscheen zo’n ‘Arfnummer’ in het lokale blad ‘Erfnummer’.

 Arfnummers online

 

Kaartmateriaal

Historische kaart 1865

Johan Muller 1724 kampereiland LR