Wie goed oplet kan zien uit welke tijd de boerenerven op het Kampereiland stammen. Dat is vaak niet alleen te zien aan de gevelsteen, maar ook de aan de landschappelijke inpassing van de boerderij.  De ontstaansperiode is vaak af te lezen aan de hoofdvorm van de gebouwen, de situering van de gebouwen op het erf, de detailleringen in de gevels, het materiaal- en kleurgebruik en de erfbeplanting . Bekend zijn de terpboerderijen met riet en lage zijgevels tot 1930. De erfbeplanting bestaat daar uit een rafelig silhouet van losse bomen die op en om de terp staan. Van oorsprong waren het vaak iepen, aan de achterzijde van de boerderij kwamen ook wel wilgen (vaak geknot) en populieren voor. Voor het huis werden lei-knotlindes aangeplant. De jongere types terpboerderijen worden vaak omzoomd door carré-vormige singels. 
 

Streekproducten

Steeds meer boeren verkopen hun zuivel, vlees en groente als (h)eerlijk streekproduct direct aan de consument. De Kamper Terp Kaas en overheerlijke, biologische vla, melk en yoghurt uit de Mandjeswaard wordt door heel Nederland geroemd. In de Campereilander kazen van proef je de ziltige smaak van de Zuiderzee. Kijk voor verkooppunten op hun websites of plaats een bestelling in de website van streek (H)eerlijk IJsseldelta. 

 

Erf 1,Ambachtelijke zuivel

Campereilander kaas

Boerderijwinkel ’t Rechterveld

Boerendiekhuus (schapenbedrijf met fruitbomen)

Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta

 

  

Zorg en opvang

Kinderdagopvang Bij Miek

Logeerboerderij De Kleine Vos

Zorgboerderijen KampereilandZorgboerderij de Kattewaard