cover boek Geuje

'Uit rivier en zee geboren'

In de 14de eeuw werd de agrarische grond van de Kampereilanden opgedeeld in erven en verpacht. Doordat het gebied door de werking van de IJssel en de Zuiderzee steeds aangroeide, nam het aantal erven ook toe: van acht erven in 1432, tot veertig in 1594, zeventig in 1782 en honderd in 1880. Over deze honderd oudere erven publiceerde oud-pachter Geuje van der Linde vanaf 1988 elke kwartaal een artikel in het tijdschrift Erfnummer. In 'Uit rivier en zee geboren', honderd erven op het Kampereiland 1364-2014', is deze artikelenreeks op aandachtige wijze herzien, aangevuld en voltooid.

 

Van der Linde laat op treffende wijze zien dat landbouw – met de grillen en schoonheid van de natuur – altijd het Kampereiland heeft gekenmerkt. Dit prachtig naslagwerk is rijkelijk voorzien van uitgebreide bronnen- en kaartmateriaal en vele fraaie foto’s. Tal van anekdotische verhalen en persoonlijke herinneringen van (oud-)pachters verlevendigen het geheel. 

 

 

 

 

 

 

Westervoort Kampereiland

De IJssel van Westervoort naar Kampereiland

De IJssel van Westervoort naar Kampereiland  is een boek van Aart Veldman uitgegeven bij Uitgeverij Digitalis (ISBN 9789462288478). Veldman dompelde zich onder in de rijke geschiedenis van de dorpen en steden langs de rivier en ging praten met mensen die langs de IJssel woonden. 

 

In dit fotoboek zie je de prachtigste beelden en lees je bijzondere verhalen.De IJssel met zijn bijzonderheden en stromingen en de mooie en nare dingen die bewoners van dichtbij beleefden, de impact van de overstromingen, maar ook het gebruikelijke praatje met de veerbaas op de veerpont. Er is zoveel pracht en praal rondom de IJssel!

 

 

Marinus Borgmeijer Mastenbroek station'Land Van Zeearend en Kievitsbloem'

Een prachtig boek, geschreven en geïllustreerd door kunstenaar en Genemuidenaar Marinus Burgmeijer. Een boek dat je meeneemt in al het moois van de IJsseldelta,  het land van zeearend en kievitsbloem. In dit boek gaat het over de unieke flora en fauna van de IJsseldelta. Het gebied bestaat uit verschillende landschapstypen van polders, meren, meanderende rivieren en prachtige uiterwaarden. 

Zijn grote liefde voor de natuur is door Marinus met verhalende teksten en nauw op elkaar afgestemde illustraties in dit boek schitterend vastgelegd. Hij neemt je in zijn boek mee op zijn wandel-, fiets- en kanotochten.. Het boek vormt een aansporing om er op uit te trekken en te genieten. 

 

 

 

wereld van zout en zoetKampereiland, een wereld op de grens van zout en zoet

De landgroei, de overstromingen en de vele menselijke invloeden hebben de rivierdelta van de IJssel door de eeuwen heen gevormd. Voor al deze elementen is vanaf de 12de eeuw de ontwikkeling nagegaan en vastgelegd, zowel vanuit ecologisch, als fysisch-geografisch oogpunt. Voorzien van diverse historische kaarten en zwartwitfoto's is het een interessant overzicht van een bijzondere rivierdelta, juist ook door het verdwijnen van de zilte invloed in de jaren dertig van deze eeuw. Er is een uitgebreide literatuurlijst en twee bijlagen (overstromingen van 1821 tot 1899; plantengroei en zoutindicatoren). Voor wie ter plekke wil kijken zijn er twee fietsroutes op een losse kaart.