Steeds bepaalden pachtende agrariërs het karakter van het gebied. Nog steeds is de landbouw de belangrijkste economische drager. Tegelijk krijgen natuur, toerisme en recreatie volop de ruimte. Op het Kampereiland wonen anno 2013 ongeveer 500 mensen op zo’n 4700 hectare. Er zijn meer dan honderd boerderijen, veelal melkveehouderijen en een enkel akkerbouwbedrijf. Inmiddels bieden de talrijke boerenbedrijven ook onderdak aan allerlei moderne ondernemingen, van kunstenaars en knutselaars, tot boerencampings, zorgboerderijen, bed & breakfast en nog veel meer.

 

Boerenbedrijven

Op het Kampereiland vind je de meestuitlopende boerenbedrijven. Er zijn bijvoorbeeld grote melkveehouderijen met meer dan 200 koeien in zeer ruime, diervriendelijke stallen, maar ook overtuigde weideboeren die zich bekwamen in kringlooplandbouw. Ook zijn er bioboeren en enkele akkerbouwers actief. Veel boeren zijn lid van de agrarische natuurvereniging Camperland. Zij zetten zich in voor het behoud van voor het Kampereiland zo typische weidevogels als de grutto en de kievit. 

 

Gemeenschap

De Kampereilanders vormen een hechte gemeenschap. Centraal op het eiland ligt de kleine kern met diverse woningen, een kerk en ontmoetingscentrum Ons Erf. De bevolking is goed georganiseerd en kent een rijk verenigingsleven.