21 BT luchtwasser KE bij bedrijfsontwikkelingMarius en Riëtte Gunnink willen graag dat hun zoon Willem het bedrijf op termijn overneemt. Omdat ze met het melkveebedrijf te dicht aan een Natura 2000-gebied grenzen was uitbreiding alleen mogelijk als ze met maatregelen de flora en fauna ontzien. Aankoop van ammoniakrechten in de buurt was niet

...

30 Familie Steenbeek en SchutteDe families Roelof en Rita Steenbeek (erf 3) en Jan Willem en Jennita  Schutte (erf 32) laten sinds het voorjaar 2012 de melk van hun in totaal ruim 200 koeien verwerken tot Campereilander kaas. Daarmee produceren ze herkenbare streekzuivel met een extra marge per liter melk. Veel weidegang en de

...

Achtergrond en informatie

De pachters van Kampereiland Vastgoed NV. (de Stadserven) op het Kampereiland e.o. en haar verpachter zijn gebaat bij een perspectiefvolle toekomst van het Kampereiland e.o. De Stadserven wil daarom bijdragen aan het verbeteren van de structuur van de agrarische

...