Begin januari neemt Kemp Schalkwijk BV het groenbeheer op het Kampereiland weer ter hand. Volgens projectleider Peter van Haren tonen de pachters zich over het algemeen tevreden over de manier waarop het beheer vorig jaar is uitgevoerd. In grote lijnen zal Kemp op dezelfde voet doorgaan. Ook de samenwerking met Impact verliep goed en krijgt een vervolg.

 

De afgelopen zomer is geïnventariseerd welke maatregelen er komende winter nodig zijn. De reguliere aanpak volstaat. Pachters spreken daarover hun waardering uit. Dat heeft volgens Van Haren veel te maken met het feit dat een deel van het hakhout onder de bomensingels rond de erven blijft staan. Dit voorkomt kaalslag en biedt ruimte voor flora en fauna.

 

Windhoos

De storm die afgelopen zomer voor behoorlijk wat schade zorgde op het Kampereiland, levert nog wel het nodige extra werk op. Van Haren:  “Het gaat vooral om de strook tussen Flevoweg, Pijperstaart, de Heultjes en de Nijlandsweg. Dat gebied werd getroffen door een windhoos. Verder blijft het nodig om de ontwikkeling van de essentaksterfte goed in de gaten te houden. Er zijn signalen dat bomen er weer bovenop komen maar het kan ook zijn dat de boomziekte toch doorzet. Ik hou de situatie daarom scherp in het oog."

 

Het onderhoudswerk door Kemp zal doorgaan tot 15 maart aanstaande. Dat is het moment dat het broedseizoen weer begint. De erven die in die periode bezocht worden, ontvangen hierover tijdig per mail een bericht van de Stadserven.