Jan-Olaf Tjabringa is door de provincie Overijssel aangesteld om vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta als erfcoach te fungeren. Op hun verzoek Tjabringa zal agrariërs en andere (toekomstige) erfeigenaren in het buitengebied adviseren over de toekomst van hun erf.

Asbestverwijdering, zonnecellen op je dak, bedrijfsuitbreiding, sociale aspecten en zorgen, een andere erfinrichting: pachters op het Kampereiland hebben er regelmatig mee te kampen. Juist voor hen is de erfcoach er. Deze helpt erfbewoners en ondernemers om kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten of een stappenplan te maken. Verder zijn ze op de hoogte van regelingen en subsidies en ze kunnen verwijzen naar het juiste loket. Zo nu en dan worden ze ook gezien als een vertrouwenspersoon. Erfcoaches worden namelijk regelmatig benaderd met onderwerpen die misschien niet zo makkelijk met anderen of met de gemeente worden gedeeld.

 

Vaak zal het gaan om individuele keukentafelgesprekken, maar de erfcoach kan ook initiatiefnemers bij elkaar brengen als dat zinvol en gewenst lijkt. Gesprekken met erfcoaches zijn gratis. Elke erfbewoner die dat wil mag een gesprek aanvragen. De erfcoach is echter geen vervanger voor gespecialiseerde adviseurs.

 

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta biedt de erfcoach aan in opdracht van de provincie Overijssel en namens de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Deze gebiedsautoriteiten willen zo werken aan toekomstgerichte erven om daarmee kwaliteitsverlies van het landelijk gebied te voorkomen.

 

Jan-Olaf weet zich op de achtergrond ondersteund door Hendry van Ittersum (Zwartewaterland en Zwolle) en Yvonne in ’t Veld (Kampen, Zwartewaterland en Zwolle). Hij is telefonisch bereikbaar onder 06-27095640. Mailen mag ook: info@gcijsseldelta.nl

Meer weten? Kijk op de site van de Gebiedscoöperatie