Begin juli was de Stadserven een van de genodigden tijdens de contractantendag van SPLIJ+ op het Keteleiland. De Stadserven is contractant voor het onderhoud van de knotwilgen op het Keteleiland. Het graslandbeheer is in handen van de melkveehouders Koers en Roetman, Staatsbosbeheer verzorgt er voornamelijk het natuurbeheer.

 

 Op de zonovergoten zomerdag legde beherend rentmeester Mireille Blokhuis uit hoe de Stadserven uitvoering geeft aan de taken die met SPLIJ+ zijn afgesproken. “We proberen zoveel mogelijk lokale partijen het uitvoerende werk te laten verrichten. Naast het contract voor Keteleiland hebben we met SPLIJ+ langjarige contracten afgesloten over het beheer en onderhoud van het Noorddiep en het bosplantsoen Seveningen. Op Seveningen is het bijvoorbeeld de ANV Camperland die er het snoeiwerk doet en de singels onderhoudt.”

 

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Daartoe verzorgt SPLIJ+ ook een belangrijk deel van de financiering. De regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.