Jan Luijendijk is de nieuwe directeur van de Stadserven. Hij volgt Michiel de Koe op, die sinds 2016 aan het roer stond bij de verpachter van het Kampereiland.

 

Luijendijk kan bogen op een schat aan ervaring en beschikt over een grote, inhoudelijke expertise. Zo is hij al 33 jaar actief in het rentmeestersvak, zowel voor kleine als grotere organisaties. Zijn kracht ligt in de soepele omgang met mensen en de vele, vaak uiteenlopende, belangen van pachters, eigenaren en betrokken partijen. “Ik heb er aardigheid in om binnen zo’n krachtenveld te acteren”, zegt Luijendijk, die het een grote eer vindt om de klus op te pakken. “Het Kampereiland is niet alleen qua historie uniek, het is ook heel bijzonder dat een landschappelijk gebied van deze omvang eeuwenlang onder één eigenaar bijeen is kunnen blijven. Ik zie ernaar uit om dat bijzondere karakter van het Kampereiland te helpen bewaren.”

 

Als kersverse Stadservendirecteur wil Luijendijk zich maximaal kunnen concentreren op het werk voor de Stadserven. Binnen de agrarische sector en op het Kampereiland doen zich immers belangrijke ontwikkelingen voor. Denk aan de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel voor de individuele boer en de vertaling van de beleidsvisie naar een adequaat uitvoeringsprogramma.

 

Focus
De gemeente Kampen is 100 procent aandeelhouder van de Stadserven. De directie en het dagelijks beheer van de Stadserven worden uitgevoerd door een medewerkersteam van Noorderstaete rentmeesters. Michiel de Koe was daarvan de aanvoerder. De afgelopen twee jaar lag zijn focus vooral op de totstandbrenging van de ‘Beleidsvisie de Stadserven 2019-2028’. Nu dit traject succesvol is afgesloten, gaat hij zich binnen Noorderstaete rentmeesters richten op een aantal dossiers die om zijn specifieke aandacht vragen. Daarom draagt De Koe het stokje over aan zijn collega Jan Luijendijk.