Natuur en Landschap

Natuur

Weidevogels leggen in het voorjaar hun eieren op het Kampereiland, in de herfst en wintermaanden foerageren er tienduizenden ganzen. Aan de noordkant ligt het beschermde natuurgebied het Zwartemeer, een gebied van riet en biesvelden die ook veel vogels en een aantal reeën herbergt. Hier huist ook de zeldzame grote karekiet. In het Noordwesten ligt het Ketelmeer. Dit natuurgebied biedt met zijn talrijke eilandjes veel vaargenot.
Landschap

Het buiten de oude Zuiderzeedijk gelegen Kampereiland is ontstaan door bedijking van op- en aanwassen langs zich verleggende rivier- en kreeklopen in het deltagebied. Restanten van deze lopen, zoals stroomruggen en geulen zijn nog steeds terug te vinden. Ook het onregelmatige verkavelingspatroon is geënt op deze oude lopen.

Het Kampereilander landschap is zeer open. Bomen bevinden zich vooral rond boerderijen. Omdat de eilanden soms meerdere keren per jaar onder water liepen werden deze op belten (terpen) gebouwd.
interactieve kaart

 
 
Logo IJsseldelta