Erf 47

De IJssel als stichter

Aan het begin van onze jaartelling was de IJssel een regenrivier die door een veengebied met zwaar loofbos stroomde. Het water kwam terecht in het Flevomeer en later in het grote Almere. Naarmate de eeuwen verstreken, werd de invloed van de zee steeds groter. Stukken veengebied, waaronder de landbrug tussen Friesland en Noord-Holland, werden weggeslagen. Hierdoor ontstond de Zuiderzee, de monding van de IJssel lag in die tijd ter hoogte van Kampen. Toen de verbinding van de IJssel met de Zuiderzee verbeterde, versnelde de afvoer van het water. Bovenstrooms werd veel zand en rivierklei losgewoeld dat in het mondingsgebied neerstreek. Er ontstonden zandplaten waartussen de IJssel zijn weg naar de Zuiderzee zocht. Deze zandplaten vormden de eerste contouren van de IJsseldelta.


Dijken op het Kampereiland

De stad Kampen legde op de eilanden verhogingen aan, zodat de bewoners huis en haard konden beschermen tegen overstromingen. Deze verhogingen werden ook wel belten genoemd. De landerijen werden beschermd met kleine dijkjes. Erg hoog waren die niet, waardoor het gebied bij de minste zee-invloeden al onder water kwam te staan. Het stadsbestuur van Kampen, eigenaar van het gebied, vond dit niet erg. Tijdens overstromingen werd Kampereiland overspoeld met slibbemesting in de vorm van zeeklei, wat zorgde voor vruchtbare grond.


Oudste dijk

De eerste dijken die benoemd staan in schriftelijke bronnen over het Kampereiland werden aangelegd in 1603. Het betrof de dijk die liep van Seveningen tot de Garste en van het nieuwe Erf van de Welle tot de Stuurhoop, waar hoogstwaarschijnlijk al een dijk lag. Vanaf de oprit van de Stikkenpolderweg naar Erf 47 is in het landschap een restant van deze oude dijk te zien.


Garste

De Garste is een oude IJsselloop die in 1603 werd afgedamd. Door IJssellopen af te dammen hoopte het stadsbestuur van Kampen meer water door de overgebleven mondingen te stuwen, zodat ze niet zouden verzanden. De verhoging in de Stikkenpolderweg, vlakbij Erf 47, was vroeger een sluisje bij de Garste.Terug naar overzicht
 
 
Logo IJsseldelta