De Stadserven

De gemeente Kampen heeft in 2007 het bezit en het beheer van het Kampereiland op afstand gezet. Onder de overkoepelende handelsnaam ‘de Stadserven’ zijn deze overgedragen aan Kampereiland Vastgoed NV en Kampereiland Beheer NV.

Als eigenaar van het Kampereiland wil de Stadserven een duurzaam perspectief waarborgen voor dit fraaie gebied en zijn nijvere bewoners. Dat vergt een voortdurende balans in de afstemming tussen de belangen van pachters en bezoekers en die van natuur en landschap. In de praktijk betekent dit dat de Stadserven via een loyaal pachtbeleid streeft naar een optimale bedrijfsstructuur en rendement voor de pachtbedrijven. Dit in combinatie met het behouden en versterken van de grote culturele, landschappelijke en natuurhistorische waarden. Zo gaat het Kampereiland een economisch én ecologisch gezonde toekomst tegemoet.Logo Stadserven

Meer informatie

De Stadserven
 
 
Logo IJsseldelta